بررسی های دانشمندان نشان می دهند، دست و پاها از اندام هایی هستند كه در ˝زمستان˝ بیشتر از سایر نقاط بدن احساس ˝سرما˝ می كنند.

در فصل زمستان و پاییز "خون" به میزان بسیار كمی به پاها می رسد، از این رو این نقاط از بدن احساس "سرما" می كنند كه با پوشاندن آنها می توانید تا ۷۰ درصد احساس سرمای شدید را در بدن خود از بین ببرید.

گفتنی است جوراب از پوشیدنی هایی است كه باید در این فصل بسیار باید مورد توجه قرار بگیرد و با "پوشیدن جوراب" بدن كمتر به سرما واكنش نشان می دهد.

نتایج مطالعات همچنین نشان می دهند كه "جوراب های پشمی" و "ساق هایی" كه متناسب با این فصل هستند، می توانند بدن را در مقابل هر گونه "سرماخوردگی"، "ویروس" و "باكتری" ایمن كنند.

فروشگاه سین و میم